Gelişim Kongresi 08 Sponsorları

Ayşegül Satiye MELLİ

Özgeçmiş

Ayşegül Satiye MELLİ, Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirdikten sonra aynı üniversitede Sosyal Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. Yüksek Lisans tezini “Çok Boyutlu Başarı Korkusu Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması ve Başarı Korkusu ile Kendini Kurgulama Düzeyi Arasındaki İlişki” üzerine yapmıştır. İş hayatına Halkla İlişkiler uzmanı olarak başlamış ve farklı sektörlerde yer alan firmalarda Halkla İlişkiler Müdürü olarak çalışmaya devam etmiştir. 1977 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Rehberlik Araştırma Merkezi’nde Psikolojik Danışman ve İnceleme Bölüm Başkanlığı yaptıktan sonra, şu anda TC Ziraat Bankası Eğitim Daire Başkanlığı’nda Eğitim Uzmanı olarak çalışmaktadır. Sosyal sorumluluk çerçevesinde Beyaz Nokta Vakfının projelerinde mentorluk yapmakla birlikte Stres Yönetimi, Profesyonel İmaj, İletişim, Zihin Haritaları gibi kişisel gelişim eğitimleri vermektedir.

Sunumu

22 KASIM CUMARTESİ

Oturum Konusu: Sorun Çözme Araçları (devam)

Salon 2:

3. Çalıştay: Beyin kapasitesini arttırmada zihin haritaları yöntemi

Saat: 13:00-15:30

Moderatör: Ayşegül Satiye Melli, Uzman Psikolog

Tanıtım: Yapılan araştırmalar, beyin kapasitesinin %3-5′i kadarını kullanabildiğimizi göstermektedir. Bu kapasiteyi tam olarak kullanabilmemiz hafızayı geliştirecek yöntemlerden yararlanmakla mümkündür. Zihin haritaları tekniği öğrenmeyi kolaylaştırır, zihinsel potansiyelin üst seviyelere çıkarılabilmesini sağlar. Öğrenen biri olarak işlerimizi planlamada, problem analiz ve çözümünde kullanılabilir.

Öğrenmeyi kolaylaştıran, hafızayı geliştiren, zihinsel potansiyeli üst seviyelere çıkaran  Zihin Haritaları tekniği, beynin  sağ ve sol korteksinde yer alan mantık, diziler, kelimeler, görüntüler, ritim, renk, zihinsel canlandırma gibi tüm alanları tek bir yöntemle kullanmaya olanak sağlar. Bu nedenle, beynin potansiyelini açığa çıkarmayı sağlayan güçlü bir grafik tekniğidir. Sunumun ardından katılımcılarla bir örnek üzerinde grup çalışması yapılacaktır.

Katılımcı Profili: Eğitimciler, üniversite öğrencileri, çalışanlar      

Katılımcı Sayısı: Ençok 25 kişi

Yorum Yapın

jigolo