Gelişim Kongresi 08 Sponsorları

Erdal Tekin

Özgeçmiş

ODTU İşletmecilik Bölümü 1985 mezunu olan Erdal TEKIN, 1988 yılından bu yana TUSAS Havacılık Ve Uzay Sanayii AŞ’de Bilgi Sistem Uzmanı olarak görev yapmaktadır. 1994 yılında kuruluşundan itibaren BNGV çalışmaları içinde yer almıştır. Üretimde Bilgi Yönetimi, Kişisel Gelişim Süreci ve Sistem Yaklaşımı konularında çalışmalar yapmaktadır.

Sunumu

22 KASIM CUMARTESİ

Oturum Konusu: Yaşam Alanı ve Öğrenme

Aramızdan ayrılan Melahat Yılmayan anısına

Salon 2

1. Çalıştay: Kişisel Gelişim süreci

Moderatör: Erdal Tekin

Saat: 13:00-15:30

Tanıtım: Kişisel Gelişim Süreci, bir hedefe yönelik sistematik bütünlük içinde yapılan işlemleri içeren bireysel gelişim olarak düşünülmelidir..

Kapsamı: Kişisel gelisim konusuna son yıllarda artan ilgi sonucunda beceri gelistirmeye yönelik bir çok kurs, kitap piyasaya çıkmakta.. Ancak, bu alandaki yaklaşımlar, gelişim konularını birbirinden bağımsız, ayrı ayrı ele almaktalar. Teorik bilgi yükü fazla olan bu eğitimler, kitaplar gelistirmeyi hedefledikleri becerilerin uygulanması konusunda etkin katkı saglayamamakta. Kişisel gelişim, farklı beceriler arasındaki ilişkiler dikkate alınarak sistematik bir bütünlük içinde ele alınmalıdır. Bu sistematik bütünlük içinde bireysel gelişim konusu, bir hedefe yönelik yapılan işlemleri içeren Kişisel Gelişim Süreci olarak düşünülebilir

Bu sunumda, Fonksiyonel ve Temel Beceriler başlıklarında sınıflandırabileceğimiz Kişisel Beceri Sistemi irdelenecek; Kaynakların Kullanımı, Bilgi Yönetimi, İnsan İlişkileri, Sistem Yaklaşımı, Teknoloji Kullanımı, Temel Beceriler, Düşünsel Beceriler ve Kişisel Özellikler irdelenecek, kişisel gelişim süreci ve bu süreçte yararlı olabilecek stratejiler ele alınacaktır.

Katılımcı Profili: Kişisel gelişim konusu ile ilgilenen herkes

Katılımcı sayısı: Ençok 25 kişi

Yorum Yapın

jigolo