Gelişim Kongresi 08 Sponsorları

Bayram Akbaş

İlk ve orta öğrenimini doğum yeri olan Malatya’da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu.

1987 yılında İş ve İşçi Bulma Kurumunda (İŞKUR) müfettiş yardımcısı olarak göreve başladı ve 1990 yılında müfettiş oldu. 2000 yılına kadar müfettiş ve başmüfettiş olarak görev yaptı. 

2000-2003 yıllarında İŞKUR İşgücü Yetiştirme ve Mesleki Rehabilitasyon Dairesi Başkanlığı, 2003-2006 yıllarında da İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığında Daire Başkanı olarak aralıksız görev yaptı.

2000-2006 döneminde Meslek Danışma Komisyonunun (MEDAK) Başkanlığını yürüttü.

İŞKUR’un 2000-2006 döneminde gerçekleştirdiği, mesleki eğitim, rehberlik ve istihdamla ilgili ulusal ve uluslararası birçok projenin hazırlığında ve yönetiminde yer aldı. Dünya Bankası fon kaynaklı Özelleştirme Sosyal Destek Projesinde (ÖSDP), mesleki yeterlilik sistemini ülke gündemine getiren Eğitim ve İstihdam Projesinde(MEGEP), Avrupa Birliğinin finansal katkılarıyla yürütülen Ulusal Gözlemevi, Aktif İşgücü Programları Projesi (AİPP) gibi projelerde koordinatör ve başkan olarak görev yaptı.

Mesleki Yeterlilik Kurumunun (MYK) kurulmasına ilişkin teknik çalışmaların yürütümünde, kanun taslaklarının hazırlanmasında, ilgili kamu kurumları ve sosyal taraflar arasındaki koordinasyonun sağlanmasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) ve İŞKUR temsilcisi olarak görev yaptı. Bu konulara ilişkin uluslararası toplantılarda birçok tebliğ sundu, makaleleri yayımlandı.

5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu gereğince 2006 yılında oluşturulan çalışma grubunun sekretaryasını yürüten AKBAŞ, Aralık 2006′da ÇSGB temsilcisi olarak MYK Genel Kurul üyeliğine atandı.

08 Aralık 2006 tarihinde yapılan MYK Kurucu Genel Kurulunda Yönetim Kurulu asıl üyeliğine, ilk MYK Yönetim Kurulu toplantısında da MYK Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

Halen MYK Yönetim Kurulu ve Kurum Başkanı olarak görev yapmaktadır.

Yorum Yapın

jigolo