Gelişim Kongresi 08 Sponsorları

Dr. Ersin Arıoğlu

Arıoğlu 1940′da  İstanbul’da doğdu. 1963 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesinden İnşaat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu. 1969 yılına kadar aynı fakültenin yapı statiği kürsüsünde öğretim görevlisi ve asistan olarak akademik hayatını sürdürdü.

Arıoğlu 1965 senesinde İstanbul’da Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.’ni kurdu. 1969′dan Kasım 2002 yılına kadar bu şirketin Başkanlığını yaptı. Kasım 2002′de TBMM’ne millet-vekili olarak seçildi. Temmuz 2007′den itibaren Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş.’de Kurucu ve Onursal Başkan’lık görevini yürütmektedir. 

Yönetim Kurulu Başkanı olarak Arıoğlu, araştırma ve geliştirme, mühendislik, tasarım ve müşavirlik, genel inşaat müteahhitliği, eğitim, sanayi ve üretim alanlarında faal, 10′u ulusal ve ikisi uluslararası kuruluş olmak üzere, 12 şirketi yönetti. Ana kuruluş olan Yapı Merkezi İnşaat Şirketi Türkiye’de ve yurt dışında müşavir / tasarımcı veya inşaat müteahhidi olarak bugüne kadar sanayi tesisleri, toplu konutlar, üretim tesisleri ve fabrikalardan, ticari binalar, tüneller, köprüler, ulaşım sistemleri ve otoyollardan enerji tesisleri, su ikmal yapıları, tarihi binaların restorasyonu ile takviyesi ve çeşitli hizmetlere yönelik binalara kadar değişen takriben 30 milyon metre-kare inşaat gerçekleştirmiştir.

Arıoğlu’nun uzmanlık sahaları inşaat mühendisliği, beton teknolojileri, inşaat metotları, ulaşım sistemleri ve yapıları, deprem mühendisliği, yapıların tamir ve güçlendirilmesinden oluşmaktadır. Yönetim uzmanlığı ise proje geliştirme, finansman, projelerde yatırım ve uygulama ve inşaat mühendisliğinde katma değer yaratımı sahalarındadır.

Arıoğlu’nun muhtelif yerli ve uluslararası teknik dergilerde 80′den fazla makalesi yayınlanmış olup, bunların mühim bir kısmı, beton teknolojileri, deprem mühendisliği , ulaşım sistemleri ve inşaat metotları, kalite yönetimi, bilim merkezleri, eğitim ve bilgi işleme teknikleri üzerindedir. Yapısal dinamikler konulu bir kitabın da yazarıdır. Ayrıca iki sanayi kataloğun ve birkaç sempozyumun redaktörlüğünü yapmıştır. Yurt içinde ve uluslararası planda (teknik ve iş alemine yönelik) muhtelif kongreler, sempozyumlar, paneller ve konferanslar düzenlemiş ve koordine etmiş; bu faaliyetlerden sorumlu komitelerde üye veya teknik veya idari başkan olarak görevler üstlenmiştir.

Arıoğlu, çeşitli alanlardaki katkıları dolayısıyla nişanlar ve özel beratlarla takdir edilmiş ve Fahri Doktor Derecesi ile taltif olunmuştur. 1995-2002 döneminde İstanbul Bilim Merkezi Vakfının Başkanlığını yapmıştır. 1996′da Slovenya Cumhuriyetinin İstanbul Fahri Konsolosu olarak atanmıştır. 1997′de Uluslararası Kriz Gurubunun Yönetim Kuruluna girmiştir. 1997′de Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, inşaat mühendisliğinde kalite geliştirilmesi ve Türkiye’de bilim merkezleri fikrinin teşvikinde gösterdiği liderlik dolayısıyla Fahri Doktor nişanı ile ödüllendirilmiştir. Kasım 2002′de Cumhuriyet Halk Partisinden İstanbul’u temsilen TBMM’ne milletvekili olarak seçilmiştir.

Arıoğlu’na 2004′de Slovenya Cumhurbaşkanı tarafından, Slovenya - Türkiye arasında ekonomik işbirliğini gelişmesine değerli hizmetlerinin takdiri olarak, yabancılara verilen en itibarlı “Silver Honorary Order of the Republic of Slovenia” nişan verilmiştir.

Arıoğlu’nun özgeçmişi Who is Who in the World 1981, 1983, 1997; Men of Achievemen, 1984 International Book of Honour 1985; Who is Who in Turkey 1987, 1992, 1998. isimli yayınlarda mevcuttur.

Dr. Arıoğlu evli olup dört çocuk  ve sekiz torun sahibidir.

Yorum Yapın

jigolo