Gelişim Kongresi 08 Sponsorları

Gülay Altay

Yüksek Mühendislik, Doktora ve Doçentlik derecelerini, sırasıyla 1971,1977 ve 1982 yıllarında İTÜ’den, Profesörlük derecesini ise 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden almıştır.

1975-1977 yılları arasında Princeton Üniversitesi’nde(A.B.D.) misafir öğrenci, 1981-1982 yılları arasında Lehigh Üniversitesi’nde(A.B.D) misafir araştırmacı ve 1987-1988 yılları arasında da George Washington Üniversitesi’nde(A.B.D.) misafir profesör olarak bulunmuştur.

1992-1998 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde Bölüm Başkanlığı görevi yapmıştır.Thin-walled Structures Journal(1995)’de Misafir Editör olarak yer almış olan Prof. Altay, Structural Stability Council(1991-), Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası(1972-), Türk Köprü ve İnşaat Cemiyeti(1992-) ve Türk Yapısal Çelik Derneği(1988-) üyesidir.

Prof. Altay, dört uluslar arası konferans başkanlığı yapmış ayrıca pek çok uluslar arası ve ulusal konferansta bilim kurulu üyesi olarak görev almıştır.COST-C1(Yarı-rijit Birleşimler) projesinde görev yapmış, halen de COST-26 (Olağanüstü etkiler Altında Kentsel Yerleşimlerde İnşaat) ve FP-6 gibi Avrupa ve NATO  projelerinde ülke temsilcisi ve araştırmacı olarak görev yapmaktadır.

2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü olarak atanan Prof. Altay halen bu görevini sürdürmektedir.

Araştırma konuları esas olarak, deprem ve yapı mühendisliği, ince-cidarlı elemanlar, plaklar, çelik yapılar, yapısal birleşimler, akılı yapılar, alan etkileşimleri olarak özetlenebilir.

Yorum Yapın

jigolo