Gelişim Kongresi 08 Sponsorları

Prof. Dr. İzzettin Doğan

1940 yılında Malatya’da Doğan İzzettin DOĞAN, ilkokul eğitimini Malatya Gazi İlkokulu’nda tamamladıktan sonra, orta ve lise eğitimini İstanbul Galatasaray Lisesi’nde yapmıştır. 1960 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne giren İzzettin DOĞAN, 1964 yılında bu fakülteyi bitirmiş ve aynı yıl İstanbul Hukuk Fakültesi “Devletler Umumi Hukuku” Kürsüsü’ne asistan olmuştur. Daha sonra Birleşmiş Milletler’den temin ettiği bir bursla Cenevre’de, Fransa’da Nancy’de de yaptığı çalışmalar sonucunda hazırladığı “Devletin Milletlerarası Antlaşmalardan Doğan Hak ve Borçlara Halefiyeti Sorunu”  konulu doktora tezi ile “Hukuk Doktoru” ünvanını kazanmıştır. 1976 yılında da, Dr. DOGAN, “Türk Anayasa Düzeninin Avrupa Toplulukları Hukuk Düzeniyle Bütünleşmesi Sorunu” konulu doçentlik tezi ile  “Üniversite Doçenti” ünvanını almıştır.

Doç. Dr. İzzettin DOĞAN, 1983 yılında kurucu öğretim üyesi olarak görev aldığı İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi’nden ayrıldıktan sonra da İstanbul Üniversitesi Hukuk, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nde, Marmara Üniversitesi’nde ve İstanbul Teknik Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisans (Doktora) programlarında Devletler Umumi Hukuku ve AET hukuku alanında belirli zamanlarda ders vermeye devam etmiş ve  daha sonra 1994 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne Profesör olarak atanmıştır.

Bilimsel ve akademik çalışmalarının yanında, toplumsal barışa olan duyarlılığı nedeniyle; Atatürkçü Cumhuriyetin ilkelerinden taviz vermeden Alevi İslâm anlayışı açısından din, dil, ırk, cins ve renk ayrımı yapmayan, Anadolu’nun barış ve kardeşlik topraklarına dönüşmesini sağlayan tasavvufî İslâm inancının yerleşmesi, hoşgörü ve sevgiyi toplumun temel değerleri haline getirmek amacıyla 1995 yılında kurulan Cem Vakfı‘nın Kurucu Genel Başkanıdır.

Cem Vakfı Genel Başkanı olarak “İnancın insanın vazgeçilmez bir parçası olduğu” gerçeğini, yurttaşlar arasında ayrım yapılmaksızın Anayasanın amir hükümlerinin uygulanmasını, “aksi takdirde toplumsal barışın olmazsa olmaz koşullarının ihlal edilmiş sayılacağını” sürekli bir biçimde katılmış olduğu toplantılarda, radyo ve televizyon konuşmaları, gazetecilerle yaptığı ropörtajlarda ve CEM Dergisi’nde yayınlanan cumhuriyet, demokrasi, laiklik ve Kemalizm’le ilgili olarak kaleme aldığı yüzlerce makale ve değerlendirme yazıları ile toplumsal barışa katkılarını devam ettirmektedir.

Yorum Yapın

jigolo